จ.นราธิวาส จัดโครงการปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (4 ธ.ค.52) ที่วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยมีนักเรียน อาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ อ.ตากใบ และ อ.เมือง กว่า 500 คน เข้าร่วมโครงการ โดยภายในโครงการมีการฝึกปฏิบัติธรรม เรียนรู้หลักธรรม คำสอนศาสนา รวมถึงการฝึกสมาธิ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ต้องการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษาด้วย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความคิดจิตใจไว้อย่างอย่างเหนียวแน่น เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข และยึดคุณธรรม 4 ประการ คือ เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม ในการดำเนินชีวิต

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด