โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดกิจกรรมโรงบุญแจกอาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดกิจกรรมโรงบุญแจกอาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายแพทย์กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้จัดกิจกรรมโรงบุญเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำหรับวัตถุประสงค์รองชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนบุคลากรของโรงพยาบาลให้ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่นเน้นที่จะให้คนในองค์กรมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนสามารถนำเอาหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ยังส่งผลให้บุคคลนั้นมีความสุขซึ่งจะส่งผลดีไปถึงครอบครัว และสังคมโดยร่วม กิจกรรมโรงบุญ 5 ธันวามหาราช เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความเสียสละ การรู้จักให้ อันเป็นพื้นฐานที่ดี ทำให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเกิดความรู้สึกที่ดีงามในจิตใจ โดยเฉพาะบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน การที่บุคลากรรู้จักการเสียสละ การให้ การมีจิตใจที่ดี ย่อมส่งผลที่ดีต่อ การให้บริการประชาชน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!