จ.ตราด ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร (4 ธ.ค.52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดจะดำเนินการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร ให้มีงานทำและบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ โดยจะอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในการจัดฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในวันดังกล่าวด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด