ที่ประชุม คกก.ทบทวนโครงการไทยเข้มแข็ง ของ สธ. มีมติปรับลดราคาแฟล็ตพยาบาลเหลือ 7.8 - 7.9 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนโครงการไทยเข้มแข็ง ของกระทรวงสาธารณสุข มีมติปรับลดราคาแฟล็ตพยาบาลเหลือ 7.8 - 7.9 ล้านบาท ส่วนรายการที่ไม่มีการคัดค้านจะเดินหน้าทันที นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับคณะกรรมการทบทวนโครงการไทยเข้มแข็ง ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มี นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ว่า ในวันนี้ได้มีการหารือในส่วนของ พ.ร.ก.ในวงเงินกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท โดยในรายการที่ไม่มีการคัดค้านจะเดินหน้าทันที ส่วนในรายการที่เป็นปัญหา คือ แฟลตพยาบาล 24 ห้อง ที่ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ทักท้วงว่าราคาสูงเกินไป โดยระบุว่า สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ที่ราคา 7.2 ล้านบาทนั้น ราคากลางของกองแบบแผนที่ ครม.อนุมัติแล้ว คือ 9.5 ล้านบาท ที่ประชุมจึงมีมติว่า จะขอยกเว้นมติ ครม. ก่อนหน้านี้ โดยได้นำราคาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ 3 ปีก่อนมาพิจารณา แล้วบวกอัตราเงินเฟ้ออีกร้อยละ 8 ดังนั้นราคาแฟลตพยาบาลจะอยู่ที่ประมาณ 7.8-7.9 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอต่อ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือในส่วนของเงินที่เหลือด้วย โดยได้ข้อสรุปว่า จะหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 20 แห่ง หรืออาจจะนำไปสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด