รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ประเทศญี่ปุ่นอยู่ระหว่างแก้กฎหมายควบคุมคนเข้าเมือง เปลี่ยนสถานะภาพกา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ประเทศญี่ปุ่นอยู่ระหว่างแก้กฎหมายควบคุมคนเข้าเมือง เปลี่ยนสถานะภาพการเข้าประเทศจากระบบฝึกงานเป็นลูกจ้าง ป้องกันการหนีงาน นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังนายเคียวโออิ ยานากิซาวา ประธานสมาคมพัฒนาแรงงานไทยระดับนานาชาติ ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กประเทศญี่ปุ่น(ไอเอ็มเอ็ม) และคณะเข้าพบว่า เป็นการมาแจ้งว่า ขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกฎหมายควบคุมคนเข้าเมือง ซึ่งที่ผ่านมาคนไทยเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการไอเอ็มเอ็ม ที่กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมพัฒนาแรงงานไทยระดับนานาชาติของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กประเทศญี่ปุ่น ครั้งละ 3 ปี จะเปลี่ยนเป็นการเดินทางไปในฐานะลูกจ้าง ได้รับค้าจ้างและสวัสดิการเทียบเท่ากับแรงงานญี่ปุ่น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2553 นอกจากนี้ประธานไอเอ็มเอ็ม ยังขอความร่วมมือกระทรวงแรงานเตรียมคนเพื่อไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะแรงงานฝีมือมีความพร้อมและไม่หนีงานก่อนครบสัญญา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีแรงงานไทยหนีนายจ้างในประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 10 ของโควตาการทำงาน 2,000 คนต่อปี หากยังมีปัญหาเกิดขึ้น ประเทศญี่ปุ่นจะลดโควตาของประเทศไทยลง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด