ก.ทรัพยากรฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง และพระราชินี เหลือง ฟ้า มหามงคล เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่อ เหลือง ฟ้า มหามงคล เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า และชายฝั่ง และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ที่ทรงเป็บแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรื่อยมา ทางกระทรวงฯ จึงกำหนดจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่อ เหลือง ฟ้า มหามงคล เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ ที่อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคมนี้ ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการการแสดงต่างๆ เช่น นิทรรศการโครงการเหลือง ฟ้า เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ งานพระราชดำริด้านป่าไม้ สัตว์ป่า ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ยังมีงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โครงการฟื้นฟูปะการังเทียม เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด