ตัวแทน นร.ไทย ระดับม.ปลาย ที่เข้าร่วมกันแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภททีมผสม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนนักเรียนไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับภูมิภาคที่กรุงมะลิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภททีมผสม และจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ นักเรียนไทย จำนวน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย น.ส.จตุพร อุชุวัฒน์ จากโรงเรียนอุดมศึกษา นายกันตภณ (กัน - ตะ - พน) รัตนพฤกษ์สกุล จากโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และ นายพรพิพัฒน์ เกษมทรัพย์ ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับจากคัดเลือกจากประเทศไทย ไปร่วมกันแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะลิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นในวันนี้ (3 ธ.ค.) โดยมีประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ประเทศ ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยผลการแข่งขันประเภททีม ประเทศทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ รองลงมาจากสหภาพพม่า และทีมจากประเทศไทย ส่วนประเภททีมผสม ปรากฎว่า ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประกอบด้วยทีมที่มีผู้แทนจากประเทศไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยมีนายกันตภณ (กัน - ตะ - พน) รัตนพฤกษ์สกุล จากโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทนี้ด้วย ทั้งนี้ ตัวแทนจากประเทศไทย พร้อมด้วยอาจารย์และผู้ควบคุมทั้งหมดจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้ (4 ธ.ค.52) เวลาประมาณ 16.30 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งของคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของอาเซียน เพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด