ผลการศึกษาในสหรัฐชี้ว่า1 ใน 3 ของของเล่นเด็กมีสารเคมีที่เป็นอันตราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการศึกษาของสถาบันอีโคโลจี เซนเตอร์ ในสหรัฐ แสดงให้เห็นว่า 1 ใน 3 ของของเล่นเด็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศปีนี้ มีสารเคมีที่เป็นอันตราย ทั้งสารตะกั่ว แคดเมียม สารหนู และปรอท โดยร้อยละ 32 มีสารเคมีเป็นพิษอย่างน้อย 1 ชนิดหรือมากกว่านั้น ทั้งนี้พบว่า แม้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารตะกั่วเกินกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ในปัจจุบัน ได้ลดลงถึงร้อยละ 67 นับตั้งแต่ปี 2550 แต่ก็ยังคงพบว่า มีของเล่นเด็กร้อยละ 18 มีระดับสารตะกั่วสูงกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด