บุรีรัมย์จัดงานวันคนพิการสากลพร้อมมอบรถโยกและเกียรติบัตรยกย่องคนพิการดีเด่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมคนพิการ และภาคเอกชน จัดงานวันคนพิการสากล พร้อมมอบรถโยก สิ่งของเครื่องใช้ และเกียรติบัตรคนพิการดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (3 ธ.ค.52) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมคนพิการ และภาคเอกชน จัดงาน "วันคนพิการสากล ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยภายในงานได้มีการมอบรถสามล้อมือโยก สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับคนพิการจำนวน 500 ราย พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับคนพิการดีเด่นประจำปี เพื่อเป็นการยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนคนปกติทั่วไป นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถต่างๆ เช่น การเล่นดนตรี ร้องเพลง ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมอีกด้วย ทั้งนี้จากข้อมูลการสำรวจพบว่าทั้งจังหวัด มีคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนไว้กว่า 25,000 ราย ส่วนใหญ่จะพิการทางการเคลื่อนไหว และพิการทางสายตา นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ จะได้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขอย่างเช่นคนปกติทั่วไป เพื่อให้สังคมเกิดการยอมรับในศักยภาพและความสามารถของคนพิการด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด