ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา นำเจ้าหน้าที่ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ในขณะที่พสกนิกรใ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา นำเจ้าหน้าที่ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ในขณะที่พสกนิกรในจังหวัดยะลาพร้อมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเวลา 08.00 น.(3ธ.ค.52) ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายฉลอง เกียรติศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้อราชการที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช นายฉลอง เกียรติศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา กล่าวว่า การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนในครั้งนี้ โครงการชลประทานยะลามีความตั้งใจที่จะให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้บริการบริการประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในจังหวัดยะลานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่าน ทรงมีโครงการพระราชดำริหลายอย่างที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบชลประทาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อีกด้วย ทางด้านนายพรชัย วรพัฒน์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติปีนี้ ตนเองขอปฏิญาณตนในการตั้งใจทำงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทย ทั้งประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงงานหนัก เพื่อให้ประชาชนของพระองค์พ้นจากปัญหาความทุกข์ยาก นางขวัญตา นาคเพชรพูล กล่าวว่า จะตั้งใจปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด โดยเฉพาะงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในช่วงระยะเวลากว่า 5 ปี ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จะเห็นได้ว่า พระองค์ท่านทรงทุกร้อนพระทัย และทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยากให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคน มีความรัก และสามัคคีต่อกัน เพื่อให้พระองค์ท่านทรงมีความสุข และขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด