หนุ่มๆ ผวา เร่งตามกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ล่าสุดเชียงใหม่ ร้านนวด Studio Spa นิมมาน 17

หนุ่มๆ ผวา เร่งตามกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ล่าสุดเชียงใหม่ ร้านนวด Studio Spa นิมมาน 17
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

สสจ.เชียงใหม่ประกาศร้านนวดเฉพาะจุดสำหรับท่านชาย ย่านนิมมานฯ กลางเมืองเชียงใหม่ เป็นคลัสเตอร์ใหม่โควิด-19 เตือนผู้ใช้บริการและสัมผัสพนักงานช่วง 16-21 ม.ค.65 เข้ารับการตรวจหาเชื้อด่วน พร้อมกักตัว 10 วัน ด้านผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวและยังได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบโดส หรือยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน

ช่วงเย็นวานนี้ (23 ม.ค.65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 129 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ส่วนที่เหลืออีก 125 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์เดิมที่ยังคงระบาดอยู่ จำนวน 6 ราย จาก 5 คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์ใหม่ 4 คลัสเตอร์  ประกอบด้วย คลัสเตอร์ร้าน Studio Spa ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 17 พบเพิ่ม 2 ราย ,คลัสเตอร์เลอเมริเดียน 1/2565 พบเพิ่ม 1 ราย ,คลัสเตอร์ร้าน Cross Chiangmai Riverside ตำบลวัดเกต 1 ราย และคลัสเตอร์ร้านบางขวาง ตำบลสุเทพ 1 ราย ซึ่งร้านนี้เคยพบระบาดมาแล้วครั้งหนึ่งช่วงก่อนเทศกาลขึ้นปีใหม่ นอกจานี้ยังมีคลัสเตอร์เดิมที่ยังคงระบาดอยู่อีก 1 คลัสเตอร์ ที่โรงกลึงนครพิงค์แมชชีนช้อป ตำบลหนองป่าครั่ง 1 ราย

คลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรคพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย จากคลัสเตอร์บริษัทเชียงใหม่ลานนา บิซิเนส และคลัสเตอร์ร้านปี้หล้า In the Garden ตำบลพระสิงห์ คลัสเตอร์ละ 1 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม ด้านการระบาดในครอบครัวพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย จาก 2 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวหมู่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และครอบครัวหมู่ 4 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 59 ราย และผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 56 ราย

ทั้งนี้จากข้อมูลการระบาดจังหวัดเชียงใหม่จึงขอประกาศพื้นที่เสี่ยงเพิ่ม 1 แห่ง ที่ ร้าน Studio Spa Nimman 17 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 17 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปใช้บริการ หรือสัมผัสกับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16-21 มกราคม เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่สวนสาธารณะบ้านเด่น สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง ถ้าผลตรวจเป็นลบให้กักตัว 10 วัน นับจากวันสัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย

ด้านข้อมูลผู้เสียชีวิต 3 ราย ล้วนเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว และยังได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบโดสหรือยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน โดยรายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 65 ปี มีโรคประจำตัว คือ ไวรัสตับอักเสบบี วันที่ 29 ธันวาคม เริ่มมีอาการไข้ ไอ วันที่ 31 ธันวาคม ตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อรับไว้รักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม วันที่ 5 มกราคม มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 22 มกราคม ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต

รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 74 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง ได้รับการฉีดวัคซีน เพียง 1 เข็ม วันที่ 6 มกราคม เริ่มมีอาการเหนื่อย แต่ไม่มีไข้ วันที่ 9 มกราคม ตรวจ ATK ผลบวก รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 17 มกราคม มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ รักษาประคับประคองเรื่อยมา จนกระทั่ง วันที่ 21 มกราคม ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต

รายสุดท้ายเป็นหญิงไทย อายุ 61 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และหัวใจเต้นผิดปกติ ได้รับการฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม วันที่ 26 ธันวาคม เริ่มมีอาการไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น วันที่ 27 ธันวาคม ตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อและรับไว้รักษาที่โรงพยาบาลราชเวช ต่อมาย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม วันที่ 10 มกราคม มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ ส่งต่อไปรักษาที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์ให้การรักษาประคับประคองเรื่อยมา จนกระทั่ง วันที่ 22 มกราคม ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต