นานาชาติแซ่ซ้องพระเกียรติยศก้องลือไกล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คือพระปรมาภิไธย แห่งพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันของไทยในราชวงศ์จักรี และเป็นกษัตริย์ที่ครองพระราชบัลลังก์ยาวนานที่สุด ที่สำคัญคือพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงใยราษฎรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพัฒนา ทรงคิดค้น ทรงทุ่มเทพระวรกาย สมดังพระราชปณิธานที่ทรงประกาศไว้เมื่อครั้งขึ้นครองพระราชบัลลังก์ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และจากการทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยตลอด 63 ปีที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้นที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ นานาชาติต่างชื่นชมเป็นอย่างมากจนกระทั่งมีการถวายรางวัลแด่พระองค์ พระเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากบุคคลและคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยในการแสวงหาความรู้ ที่สำคัญเป็นต้นว่า 19 กรกฎาคม 2519 ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิกร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญรัฐสภายุโรป 9 กันยายน พ.ศ. 2529 ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติภาพของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลสันติภาพ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้พัฒนา 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ทถวาย เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน 26 มกราคม พ.ศ. 2536 คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากล (International Society of Chemical Ecology) ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 30 ตุลาคมพ.ศ. 2536 หัวหน้าสาขาเกษตร ฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลหญ้าแฝกชุบสำริด สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ผู้อำนวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญทองคำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2539 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ จากการที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตลอดพระชนม์ชีพ พ.ศ. 2550 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) แถลงข่าวการทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Global Leaders Award) โดยนายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระราชวังไกลกังวล ในวันที่ 14 มกราคม 2552 เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมีบทบาทและผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่โดดเด่น และพระองค์ทรงเป็นผู้นำโลกคนแรกที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลดังกล่าว พ.ศ.2552 ได้มีการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังนี้ - สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (The International Federation of Inventors Associations - IFIA) สาธารณรัฐฮังการี ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Glory o the Greatest Inventor : His Majesty King Bhumibol Adulyadej in the Year of Creativity & Innovation 2009 - สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association - KIPA) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Special Prize - องค์กรการประดิษฐ์ของสหพันธรัฐรัสเซีย (Association "Russian House for International Scientific and Technological Cooperation) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Special Commemorative Gold Medal พระอัจฉริยภาพเป็นสิ่งที่นานาชาติต่างประจักษ์กันแล้วทั่วโลก และต่างแสดงความชื่นชมในพระบารมีผ่านการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลต่าง ๆ ดังที่ได้รวบรวมมาแล้ว ซึ่งต่างล้วนแล้วแต่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อราษฎรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ แต่รางวัลต่าง ๆ ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับการถวายความจงรักภักดีจากพสกนิกรของพระองค์เป็นแน่แท้ เราชาวไทยต่างกระทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่มีความรัก ความสามัคคี มีความปรองดอง สมกับที่มีพ่อหลวงพระองค์เดียวกัน เพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 5 ธันวาคม นี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!