อดีตประธานวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี ระบุ การสานต่อโครงการ 3G ของ กทช.ชุดใหม่ ต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์แก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อดีตประธานคณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน และ อดีตประธานคณะทำงานด้านกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่หรือเคเบิลทีวี ระบุ การสานต่อโครงการ 3G ของ กทช.ชุดใหม่ ต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก พันเอกนที ศุกลรัตน์ อดีตประธานคณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และรองศาตราจารย์พนา ทองมีอาคม อดีตประธานคณะทำงานด้านกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กล่าวภายหลังแถลงข่าวลาออกจากการดำรงตำแหน่งเดิมอย่างเป็นทางการในวันนี้(2 ธ.ค.) เพื่อเตรียมดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กทช.ชุดใหม่ ส่วนการเตรียมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กทช. นั้น ทั้งสองคนกล่าวเช่นเดียวกันว่า ก่อนอื่นต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ใดๆได้อย่างเต็มที่ แต่ส่วนตัวมองว่าภารกิจหลักและเรื่องเร่งด่วนที่ กทช.ชุดใหม่จะต้องดำเนินการนั้นคงจะเป็นเรื่องการต่อยอดโครงการโทรศัพท์ 3G ให้แล้วเสร็จ แต่จะต้องมีการประชุมหารือกันภายในคณะกรรมการ กทช.ชุดนี้อีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะต้องไม่ปล่อยให้การเปิดโครงการ 3G เกิดความไม่โปร่งใสจนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ และที่สำคัญต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและรักษาประโยชน์ ทรัพย์สินคือคลื่นความถี่ของประเทศให้มากที่สุด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด