เทศบาลนครนครราชสีมา จัดงาน โคราช เลิฟ เดอะ คิง (โคราชรักในหลวง) ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2552 ณ สวน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลนครนครราชสีมา จัดงาน โคราช เลิฟ เดอะ คิง ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2552 ณ สวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี สวนเมืองทอง และ สวนสุรนารี ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครราชสีมา เปิดเผยว่า เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงาน โคราช เลิฟ เดอะ คิง (โคราชรักในหลวง) ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2552 ณ สวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี สวนเมืองทอง และ สวนสุรนารี ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ทาง จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานได้มีกิจกรรมการลงนามถวายพระพร ผ่านจอ LED ณ ลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี กิจกรรม งานสัปดาห์หนังสือโครา กิจกรรมงานดนตรีออเคสตร้า กิจกรรมโครงการปลูกจิตอาสา ปลูกต้นไม้ให้พ่อ ณ องค์กร 8 องค์กร และ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี กิจกรรมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "โครงการแก้มลิง กิจกรรมงานการประกวดภาพายหัวข้อ "วิถีโคราช วิถีพอเพียง กิจกรรมงานการประกวดบอนไซ พิธีพุทธาภิเษก เหรียญท้าวสุรนารี "แผ่นดินย่าบริเวณศาลาไทย และ กิจกรรมต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนชาวโคราช เข้าร่วมงาน โคราช เลิฟ เดอะ คิง (โคราชรักในหลวง) เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด