สธ.นำเมทาโดน รักษาผู้ติดผงขาว ป้องกันอาการลงแดง มั่นใจ ลดติดเชื้อเอดส์ต่ำกว่าร้อยละ 4

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุขไทย เดินหน้านำเมทาโดน มารักษาระยะยาวให้กลุ่มที่ติดผงขาวที่ยังเลิกยาไม่ได้กินแทนการฉีด ป้องกันอาการลงแดง มั่นใจว่า ในอนาคตจะลดการติดเชื้อเอชไอวีได้ต่ำกว่าร้อยละ 4 นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการเปิดสัมมนาวันเอดส์โลกเรื่อง "การลดอันตรายจากการใช้ยา และลดเอดส์ : การบริการเมทาโดนระยะยาว ที่สถาบันธัญญารักษ์ จัดขึ้น ว่า สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 31 ตุลาคม 2552 มีผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วประเทศ 358,260 ราย ร้อยละ 92 อยู่ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี แม้สาเหตุหลักร้อยละ 84 จะติดจากเพศสัมพันธ์ แต่ก็ยังมีอีกกว่าร้อยละ 4 ที่จากการใช้เข็มฉีดยาเสพติดเข้าเส้น ซึ่งมีจำนวนรวม 16,019 ราย เป็นชายมากกว่าหญิง 24 เท่าตัว โดยเป็นชาย 15,367 ราย หญิง 652 ราย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในประเทศไทย สำนักงานสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 17 หน่วยงาน จัดโครงการให้เมทาโดนระยะยาว ใช้รักษาผู้เสพติดเฮโรอีนหรือผงขาวโดยวิธีกินแทน เพื่อบรรเทาอาการขาดยาที่เรียกว่าลงแดง ระหว่างบำบัดฟื้นฟูให้เลิกเสพยาเด็ดขาด ซึ่งจะลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้เข็มฉีดยา เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยมอบให้สถานพยาบาลในสังกัดของส่วนราชการต่างๆ เพิ่มมาตรการและให้ความสำคัญกับการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดให้มากขึ้น ทั้งนี้ เมธาโดน จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เป็นยาที่ใช้รักษาผู้เสพติดเฮโรอีน หรือผงขาวระหว่างถอนพิษยา เพื่อบรรเทาอาการลงแดง มีทั้งรูปแบบเป็นยาเม็ด และยาน้ำ ส่วนใหญ่นิยมใช้ในรูปแบบยาน้ำ เนื่องจากกินง่ายกว่า ไม่เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และสามารถปรับขนาดความเข้มข้นของยาได้สะดวก การให้เมทาโดน จะปรับขนาดเมธาโดนจนควบคุมอาการได้แทนการให้ระยะยาว ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแล ของบุคลากรการแพทย์ เนื่องจากหากได้รับยาเกินขนาดอาจกดการหายใจ และทำให้เสียชีวิตได้ ขณะนี้มีใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนไทยขณะนี้มีผู้รับบริการเมทาโดนแล้ว กว่า 3,000 ราย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด