เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ หวังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้นอกระบบ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการเปิดงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน การดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้การนำการขับเคลื่อนของคลังจังหวัดลพบุรี ได้ประสานงานกับธนาคารของรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้รับขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ โดยจัดงานเปิดโครงการในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 ที่บริเวณหน้าสำนักงานธนาคาร สาขาวงเวียนสระแก้ว จ.ลพบุรี เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และเปิดให้มีการรับขึ้นทะเบียนในบริเวณงานจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารทั้ง 2 แห่ง ซึ่งผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ เป็นลูกหนี้นอกระบบที่มีเงินต้นไม่เกิน 200,000 บาท เป็นหนี้ที่เกิดก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เป็นหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็น มีเอกสารประกอบการเป็นหนี้ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรทางราชการออกให้มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารการเป็นหนี้ (ถ้ามี) นอกจากการขึ้นทะเบียนในวันเปิดโครงการแล้ว ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ทุกสาขาในจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2552 ในเวลาทำการทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด