ปปท.เตรียมตรวจสอบจนท.รัฐรับจ้างทวงหนี้

ปปท.เตรียมตรวจสอบจนท.รัฐรับจ้างทวงหนี้

ป.ป.ท.เตรียมลงพื้นที่อยุธยา อ่างทอง กระบี่ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐรับจ้างเป็นแก๊งทวงหนี้โหด ขณะที่ลูกหนี้กว่า 100 ราย แจ้งเบาะแสให้ดีเอสไอ

(1ธ.ค.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ศูนย์แก้ปัญหาหนี้ สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) กระทรวงยุติธรรม พร้อมที่จะเปิดให้บริการลูกหนี้นอกระบบและพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐ เพื่อแก้ปัญหาการใช้อิทธิพลและการกระทำที่เป็นเครือข่ายขององค์กรเจ้าหนี้ โดยตนได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ (ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรมการฟอกเงิน (ปปง . ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป . ป . ท . ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมบังคับคดี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการให้บริการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส พฤติการณ์ของเจ้าหนี้ ในระหว่างวันที่ 1-30 ธ.ค.นี้

ด้านนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า หากลูกหนี้นอกระบบไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมาย เช่น ถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีข่มขู่ ทำร้าย หรือ ต้องการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหนี้สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์แก้ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีสถานที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยการทำงานของศูนย์ดังกล่าวประกอบด้วยทีมยุติธรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ จะเข้ามาช่วยกันดูแลให้ความช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเข้ามายังศูนย์ประมาณ 100 กว่าราย ซึ่งกระทรวง ยุติธรรมจะได้รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงการคลังต่อไป สำหรับข้อมูลที่ลูกหนี้แจ้ง จะถือเป็นความลับ

สำหรับการดำเนินการของศูนย์จะเน้นเรื่องการป้องกันหนี้นอกระบบ ไม่ให้ขยายตัว การบังคับใช้กฎหมายเฉพาะเจ้าหนี้ที่ใช้อิทธิพลในการทวงหนี้ การฟื้นฟูเยียวยาลูกหนี้ หลังจากแก้ปัญหาลูกหนี้นอกระบบแล้วไม่ให้กลับมาซ้ำอีก รวบรวมข้อมูลเจ้าหนี้เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงหาเจ้าหนี้ผู้มีอิทธิพล เจ้าหนี้ธรรมดาและ จัดทำแผนประทุษกรรม ตลอดจนปัญหาของการก่อหนี้ของลูกหนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เป็นปัญหาในอนาคตอีก ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการหลังจาก สิ้นสุดการรับเรื่องร้องเรียน โดยจะนำเรื่องที่ได้รับจากการร้องเรียนมาประมวล วิเคราะห์แยกแยะ และส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินกาาร ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท . ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการทวงหนี้โหดของเจ้าหนี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และกระบี่ โดยจะเน้นตรวจสอบถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรับจ้างทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่บังคับลูกหนี้

 

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด