ลุ้นศาล ปค.ตัดสินคุ้มครองชั่วคราว''มาบตาพุด''

วันนี้(1 ธ.ค.)นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก คณะกรรมการ 4 ฝ่ายภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหามลพิษนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปิดเผยว่า วันที่ 2 ธ.ค. ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาตัดสินคำสั่งอุทธรณ์กรณีการขอคุ้มครองชั่วคราวการระงับการดำเนินงาน 76 โครงการในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งเครือข่ายพร้อมที่จะรับคำตัดสิน และยึดหลักการตามข้อเท็จจริงของกฏหมายภายใต้รัฐธรรมนูญปี 50 รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพชีวิตชุมชนและความสามารถของพื้นที่ในการรองรับการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สำหรับการหารือของคณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่มีนายอานันท์ ปันยาระชุน เป็นประธานในวันที่ 5-6 ธ.ค นี้ จะเดินทางลงไปดูพื้นที่ในมาบตาพุด เบื้องต้นยอมรับว่ายังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมออกมาเพราะจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลให้ตรงกันก่อน ซึ่งคณะทำงานพยายามที่จะหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ภายในก.พ. 53

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด