วิมลแต่งตั้งอนุกรรมการคัดทีมร่วมดวลลีกภูมิภาค

นายวิมล กาญจนะ อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฟุตบอลฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ประจำปี 2553 ดังนั้นเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตนจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ประจำปี 2553 ดังต่อไปนี้ นายชัยโชค พุ่มพวง เป็นประธานอนุกรรมการฯ, นายโสภิต ภาโนมัย เป็นรองประธานฯ ส่วนคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย นายสถาพร โคตรบุตร, นายเกรียงสิทธิ์ หนุ่มรักชาติ, นายสุพัฒน์ ธรรมเพ็ชร, นายรัศมี จินดามัย, นายชาญวิทย์ ผลชีวิน, นายพงศธร เพิ่มพานิช, นายปรัชญา เพิ่มพานิช, นายศราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์ โดยมี นายสุเมต สุวรรณพรหม เป็นเลขานุการ

นายวิมล กล่าวอีกว่า สำหรับคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว จะทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ประจำปี 2553 ว่ามีความพร้อมเข้าหลักเกณฑ์แค่ไหน โดยจะเน้นไปที่เรื่องของสนาม ต้องได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ เรื่องการบริหารจัดการสโมสร ต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และความพร้อมของทีมว่าจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไม่มีปัญหาติดขัด เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อนึ่ง ในส่วนของที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย นายสมบัติ คุรุพันธ์ เป็นประธานที่ปรึกษาฯ ส่วนรองประธาน 4 คน ประกอบด้วย นายธัญญา โพธิ์วิจิตร, นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู, นายวิมล กาญจนะ และ นายเทพไชย วิโนทัย.

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด