ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยรัชภาคย์ประจำ จ.นราธิวาส ร่วมกันจัดงานฮารีรายอกุรบาน 1430

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยรัชภาคย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันจัดงานฮารีรายอกุรบาน 1430 นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วย พ.ท.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 33 ร่วมเป็นประธานเปิดงานฮารีรายอกุรบาน 1430 ณ สมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีคณาจารย์, นักศึกษา, เจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 100 คน มีการแสดงรำซีละ, การดิเกฮูลู และอ่านอะนาซีดของนักศึกษาวิทยาลัยราชภาคย์ สำหรับงานฮารีรายอกุรบาน 1430 นี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่าและปัจจุบันและเพื่อให้นักศึกษามีกิจกรรมในการทำงานร่วมกัน ฝึกให้รู้จักทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พร้อมกันนี้ได้ร่วมกุรบานวัว จำนวน 1 ตัวและแพะ จำนวน 4 ตัว เพื่อนำเนื้อดังกล่าวไปบริจาคให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ เนื่องในวันฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1430 ตลอดจนนักศึกษาได้ร่วมมอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค, ที่นอนและเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเงิน จำนวน 500 บาท ให้กับ นางยีซะห์ แต อายุ 49 ปี ชาวบ้านบูเก๊ะซูดอ หมู่ 2 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด