กองทัพบกส่งมอบอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับ สปส.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยานในการส่งมอบอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างกองทัพบกกับสำนักงานประกันสังคม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานส่งมอบอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เนื่องจากการทำงานและผู้ประกันตนที่พิการทุพลภาพ 3 ด้าน คือ ด้านการแพทย์ การฝึกอาชีพ สภาพจิตใจและสังคม ทำให้สามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระจนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดรับผู้พิการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 200 คนต่อปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวนี้จะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2553 สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนที่สนใจเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานชั่วคราวศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยกลาง โทร.0-5311-2857

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด