บขส.โคราช-เวียงจันทน์ เปิดขึ้นฟรี เที่ยวปฐมฤกษ์ 1 ธันวาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บขส.โคราช-เวียงจันทน์ เริ่มเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์ ต้อนรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ โดยจัดบริการฟรี 45 ที่นั้ง นายวัฒนา พัทรชนม์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ จะเปิดเดินรถโดยสาร นครราชสีมา-นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) เที่ยวปฐมฤกษ์ เวลา 07.30 น. ทั้งนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการจะเดินทางไปร่วมชมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 สำหรับการบริการเส้นทางนี้ จะใช้รถโดยสารประเภทปรับอากาศชั้น 2 แบบไม่มีสุขภัณฑ์ จำนวน 45 ที่นั่ง เป็นรถโดยสารของประเทศไทย ไป - กลับ 1 เที่ยว ร่วมกับรถโดยสารของ สปป.ลาว ไป - กลับ 1 เที่ยว รวมเป็น 2 เที่ยว ต่อวัน จะไม่มีการจอดแวะรับส่ง ระยะทาง 382 กม. กำหนดค่าบริการ 320 บาท รวมระยะเวลาเดินทางแต่ละเที่ยว ประมาณ 6 ชม. สำหรับเที่ยวปฐมฤกษ์ จะเปิดให้บริการผู้โดยสารฟรี 45 ที่นั่ง สามารถติดต่อขอรับตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 โทรศัพท์ 0-4437-1234 , 0-4437-1168 และ 0-4437-1332 ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต่ออีกว่า ก่อนหน้านี้ บขส.ได้จัดให้มีการเปิดเส้นทางเดินรถไป สปป.ลาว แล้ว 5 เส้นทาง คือ 1.หนองคาย-เวียงจันทน์ 2.อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์ 3.อุบลราชธานี-ปากเซ 4.เวียงจันทน์-ขอนแก่น และ 5.สะหวันนะเขต-มุกดาหาร สำหรับเส้นทางสายที่ 6 เป็นการร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนของกรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด กับ ผู้แทนกรมการขนส่ง กระทรวงโยธาธิการ และ ขนส่ง สปป.ลาว ที่ผ่านขั้นตอนการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เป็นรูปแบบการจัดการขนส่ง ในการเปิดให้บริการ จะไม่มีรถร่วมของ บริษัท เอกชนมาดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้าน และคุณสมบัติตามเงื่อนไข

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด