เทศกาลกินปลากงไกรลาศ งานน่าเที่ยวของสุโขทัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอกงไกรลาส จัดงานเทศกาล กินปลา และกาชาดอำเภอกงไกรลาศ งานน่าเที่ยวของสุโขทัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอาชีพของชาวอำเภอกงไกรลาศ เย็นวานนี้ (29 พ.ย.52) นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลา และกาชาดอำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2552 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอำเภอกงไกรลาศ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2552 เป็นการจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเสริมสร้างความสามัคคีของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเสริมอาชีพให้กับประชาชนในการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลา กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่หุ่นปลา การละเล่นพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลา การจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดธิดาปลา การแข่งขันกินปลา และมีการแสดงให้ชมฟรีอีกมากมาย โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด