ศธ.อยากฟื้นสถาบันพัฒนาครู

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการที่ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รักษาการ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะเสนอให้จัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ในรูปแบบองค์การมหาชน เพื่อทำหน้าที่พัฒนาครูไม่ใช่ผลิตครูว่า เรื่องนี้ถือว่าได้ข้อสรุปแล้ว เพราะสภาการศึกษามีมติให้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ แทนที่จะตั้งเป็นสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องการผลิตและพัฒนาครู ไม่ใช่ทำหน้าที่ผลิตครูแข่งกับสถาบันที่ทำอยู่แล้ว ส่วนรูปแบบของคณะกรรมการจะเป็นอย่างไรได้มอบหมายให้สภาการศึกษาไปศึกษาแล้วก็ต้องรอฟังต่อไป

ผมคิดว่าเราควรจัดตั้งสถาบันอบรมพัฒนาครูและผู้บริหาร เหมือนในอดีต เพื่อให้เป็นสถาบันอบรมและพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการด้วย โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาว่า จะต้องมีกี่หลักสูตรและหลักสูตรอะไรบ้าง เช่น การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องผ่านหลักสูตรอะไรบ้าง เป็นต้น รมว. ศธ.กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด