รมว.วัฒนธรรม เห็นด้วยแบบรัฐสภาแห่งใหม่ ที่นำวัฒนธรรมไทยผสมผสานการออกแบบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เห็นด้วยกับแบบรัฐสภาแบบใหม่ พร้อมระบุกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมก่อสร้างกระทรวงแห่งใหม่ ให้เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ (28 พ.ย. 52) ภายหลังการเดินทางมาปาฐกถาพิเศษเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตย ที่วิทยาลัยชุมชนตราด นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้ความเห็นถึงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่า ตามที่ได้มีการอนุมัติการก่อสร้างและแบบแปลนการก่อสร้างที่ได้มีการสรุปว่าจะนำแบบที่ 1 ที่เรียกว่าสัปปายะสภาสถาน มาใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการออกแบบอาคารที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมร่วมสมัยกับวิถีประเพณี นับเป็นสิ่งที่ดีและน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ที่อาคารรัฐสภามีความสวยงาม โอ่โถง และมีสถาปัตยกรรมไทยที่มีความกลมกลืนร่วมสมัย โดยต่างประเทศมักก่อสร้างอาคารในรูปแบบนี้ เช่น ทำเนียบรัฐบาล อาคารรัฐสภา ซึ่งต้องการให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาสัมผัสและมาเยือน เช่น ที่รัฐสภาอังกฤษ ทำเนียบขาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ล้วนเป็นอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ และนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางไปชมความงดงาม ซึ่งอาคารรัฐสภาของไทยที่จะก่อสร้างใหม่ ซึ่งใช้ชื่อเรียกว่าสัปปายะสภาสถาน จะเป็นเสมือนแลนด์มาร์คหรือสัญลักษณ์ของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวหรือชาวไทยจะเดินทางมาสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการออกแบบก่อสร้างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แต่การก่อสร้างต้องใช้งบประมาณหลายพันล้านบาท ทางรัฐบาลยังไม่มีการอนุมัติงบประมาณให้ อย่างไรก็ตามหากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นอาคารที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด