สสจ.ตราด จัดพิธีถือสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สธ.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดพิธีถือสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข วันนี้ (27 พ.ย.52) ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลตราด นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นประธานในการนำข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำพิธีถือสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเข้าร่วม สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายพระพรชัยมงคล และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมทั้งขับร้องเพลงพลังของแผ่นดิน เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด