ผู้เช่าโครงการหมู่บ้านเคหะแห่งชาติ (ท่าเรือ) ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เช่าโครงการหมู่บ้านเคหะแห่งชาติ (ท่าเรือ) ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทเอกชนที่เข้ามารับช่วงดูแลรับผิดชอบอาคารเช่าของโครงการฯ ต่อจากการเคหะแห่งชาติ วันนี้ (27 พ.ย.52) ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนชาวบ้านที่เป็นผู้เช่า โครงการหมู่บ้านเคหะแห่งชาติ (ท่าเรือ) ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เข้าร้องเรียน พร้อมยื่นหนังสือเปิดผนึกให้ศูนย์ดำรงธรรม โดยระบุว่า ไม่ได้รับการเหลียวแลจากการเคหะแห่งชาติ และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทเอกชนหน่งที่เข้ามารับช่วงดูแลรับผิดชอบอาคารเช่าของโครงการฯ ต่อจากการเคหะแห่งชาติ ที่อ้างว่าโครงการขาดทุนจึงเปิดทางให้บริษัทเอกชนเข้ามารับสัมปทานและบริหารจัดการแทน ทั้งนี้ หนังสือเปิดผนึก ระบุ ขอทราบรายละเอียดสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางการเคหะฯ ทำไว้กับ บริษัทเอกชน รวมทั้งกรณีที่บริษัทเอกชนเก็บค่าเช่าและภาษีโรงเรือน เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากภาษีโรงเรือนที่บริษัทเอกชนจ่ายให้เทศบาลฯ เพียงเดือนละ 650 บาท แต่มีการเรียกเก็บกับผู้เช่า หลังละ 125 150 บาท ต่อเดือน โดยในหมู่บ้านมีจำนวนกว่า 60 หลังคาเรือน นอกจากนี้ประชาชนต้องจ่ายค่าน้ำประปาราคาแพงทั้งที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ รวมทั้งมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าเดิม เป็นของผู้เช่าแต่เอกชนมาเปลี่ยนสัญญาเป็นเจ้าของเองหมดทำให้ผู้เช่าเสียประโยชน์ส่วนนี้ไป ทั้งนี้ ตัวแทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติ สาขาศรีสะเกษ รับปากจะลงไปดูแลและแก้ปัญหาโดยเร็ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด