รมว.วธ. เปิดงานเที่ยวเมืองตราดสบายใจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานเที่ยวเมืองตราดสบายใจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 วันนี้ (27 พ.ย.52) บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดตราด นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน "เที่ยวเมืองตราดสบายใจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่ง ททท.สำนักงานตราด ตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จังหวัดตราดนับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลของหมู่เกาะช้าง ประกอบกับมีกระแสข่าวว่าอาจมีความเสี่ยงจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ระลอกที่สอง ในช่วงฤดูหนาวนี้ ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว นับเป็นแบบอย่างที่ทุกจังหวัดควรนำไปดำเนินการโดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ด้าน นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ แก่ส่วนราชการ, ผู้ประกอบการรถขนส่งทั้ง รถตู้ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ รวมไปถึง โรงแรม ร้านอาหาร ร้านเกมส์ , เรือนจำ, อสม., ครู, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 ชุด, การแสดงนิทรรศการการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 จากโรงพยาบาลและส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ยังคงดำเนินการตามมาตรการ 2 ลด 3 เร่ง ประกอบด้วย ลดการเสียชีวิต ลดการติดเชื้อ และการป่วย โดยสร้างพฤติกรรมป้องกันโรคให้กับประชาชน และลดการป่วย พร้อมเร่งให้ อสม.ตรวจเยี่ยม คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด