จ.มหาสารคาม รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และยุติการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ ส่วนราชการทุกส่วนราชการ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน นายสุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ปี 2533 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการจำนวน 4,952 คน เสียชีวิต 320 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาชีพเกษตรกรรม สำหรับกิจกรรมการรณรงค์จังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน อัยการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม จัดนิทรรศการความรู้ให้กับประชาชนตื่นตัวต่อปัญหาความรุนแรง ให้รู้จักวิธีป้องกันตนเองจากการถูกกระทำรุนแรงหรือสามารถประสานหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที สามารถขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้ มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ การจัดนิทรรศการ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง รักนวลสงวนตัว ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนที่ดีคือ รักการเรียน เล่นกีฬา ออกกำลังกาย หางานอดิเรกที่ชอบทำ เพื่อเป็นการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2552 มีคำขวัญในการรณรงค์ทั่วถึงเท่าเทียม คือสิทธิมนุษย์ชน Universal Access and Human Life ในปี 2552 โรงพยาบาลมหาสารคามได้จัดรณรงค์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.00 น. ณ ตลาดน้อยท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีการแสดงหมอลำคนต้นเรื่องแห่งปี โดยนายแพทย์สุชาติ ทองแป้น มีการถามตอบปัญหาชิงรางวัล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต่อว่า การรณรงค์โรคเอดส์นั้น จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกคนให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!