บรรดาผู้นำชาติต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเครือจักภพที่ประเทศตรินิแดด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรดาผู้นำชาติต่าง ๆ ทยอยเดินทางถึงตรินิแดด เพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมผู้นำรัฐบาลเครือจักรภพซึ่งเริ่มขึ้นในวันนี้ คาดว่าที่ประชุมจะมุ่งเน้นหารือเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยในการประชุมครั้งนี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งอังกฤษได้เสด็จเข้าร่วมประชุมด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด