จังหวัดระนองจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 83 รูป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนองจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 83 รูป นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2552 สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2552 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง หรือวัดหน้าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 83 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญ และสืบทอดประเพณีการบรรพชาสามเณรให้เป็นไปอย่างถูกต้องและแพร่หลาย รวมทั้งให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดระนองได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งขึ้น เป็นการป้องกันปัญหาอันไม่พึงประสงค์ในหมู่เด็ก และเยาวชนด้วย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง โทรศัพท์ 0-7786-2029 และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ..///

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด