วธ.จับมือห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศรณรงค์ประชาชนใช้ของไทย มอบของไทยในเทศกาลปีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศรณรงค์ประชาชนใช้ของไทย มอบของไทยในเทศกาลปีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจแทนการให้กระเช้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึง การประชุมโครงการปีใหม่ไทย ใช้ของไทยวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีหน่วยงานภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า ชั้นนำของประเทศร่วมหารือ โดยที่ประชุม ได้มีความเห็น ว่า ในเทศกาลปีใหม่ 2553 นี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมมือกับห้างสรรพสินค้ารณรงค์ให้ประชาชนใช้ของไทย มอบของไทย ในเทศกาลวันปีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศซึ่งสอดรับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล โดยห้างสรรพสินค้าต่างๆ จะนำของไทยมาจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกใช้เป็นของขวัญที่ระลึก แทนการให้กระเช้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดพื้นที่ให้สินค้าไทย จากโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตลอดจนสินค้าโอท็อป มาจำหน่าย ในห้างสรรพสินค้าโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ และจะมีการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ ผลิตได้อย่างต่อเนื่องมาจำหน่าย โดยตั้งเป้าหมายว่าในเทศกาลวันปีใหม่ปีนี้ จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้หันมาใช้ของไทยมากขึ้นและเกิดการรณรงค์ใช้ของไทยเป็นรูปธรรมตลอดทั้งปี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด