สหภาพแรงงานเกาหลีใต้นัดชุมนุมประท้วงต่อต้านแผนปฏิรูปภาคแรงงานของรัฐบาล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สหภาพแรงงานเกาหลีใต้ 2 แห่งประกาศจะผนึกกำลังจัดการประท้วงร่วมกันในเดือนหน้า ซึ่งไม่ค่อยปรากฏบ่อยนัก เพื่อคัดค้านแผนของรัฐบาลที่จะลดบทบาทของสหภาพแรงงาน ลง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีลี เมียง-บัก เสนอร่างญัตติปรับเปลี่ยนภาคแรงงานในเกาหลีใต้ และจะผลักดันให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไป โดยจะให้สหภาพแรงงานที่มีอยู่หลายแห่งในแต่ละที่ทำงาน ให้การรับรองเพียงหนึ่งเดียวในการจัดการทั้งหมด และห้ามให้ค่าจ้างพนักงานประจำที่ใช้เวลางานส่วนใหญ่ของบริษัทไปกับการทำงานให้กับสหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานของเกาหลีใต้คัดค้านเพราะเห็นว่าเป็นการก้าวก่ายการทำงานของพวกเขา.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด