จ.ตราด ขอเชิญชวนบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมร้านกาชาดจังหวัดตราด 14 ธ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด ขอเชิญชวนบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมร้านกาชาดจังหวัดตราด 14 ธ.ค.นี้ (26 พ.ย.52) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด ได้กำหนดจัดงาน ปีใหม่กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันส่งท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ตลอดจนเพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และในปีนี้ทางจังหวัดตราด ยังได้จัดจำหน่ายสลากกาชาด เพื่อนำรายได้ จำนวน 1,500,000 บาท ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้การออกร้านกชาดจังหวัดตราด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมการออกร้านกาชาดดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด /

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด