สช. ปรับแก้ประเภทและระดับของโรงเรียนเอกชน เพื่อเอื้อเฟื้อให้แก่ผู้พิการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปรับแก้ประเภทและระดับของดรงเรียนเอกชน เพื่อเอื้อเฟื้อให้แก่ผู้พิการ นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์กันมากขึ้น สช.จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องกำหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ จากเดิมที่กำหนดว่า โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่วนโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา หมายถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประเภทนานาชาติ กำหนดให้เพิ่มโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หรือจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ บุคคลที่ยากไร้ หรือเสียเปรียบทางการศึกษา ให้ถือเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษาด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!