ผู้กู้ กยศ. กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ กว่า 1,200 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กยศ. มีผู้กู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 ราย รวมมูลค่าหนี้ที่จะได้รับชำระคืนกองทุนกว่า 100 ล้านบาท นายปรัชญา กำเนิดฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยผลการดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดีปี 2553 ว่า ในส่วนของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้ติดต่อกัน 5 งวดขึ้นไป มาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 3 วัน รวม 1,216 ราย และสามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ คือมีการให้คำรับรองว่าจะชำระหนี้ทั้งหมด หรือผ่อนชำระหนี้จำนวน 964 ราย รวมเป็นมูลค่าหนี้ทั้งสิ้น 112 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่มีผู้มาร่วมโครงการฯ เพียงร้อยละ 30 ของผู้กู้ที่ศาลฯ ได้ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ขณะที่ปีนี้มาเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 42 สำหรับสาเหตุที่ผู้กู้บางส่วนยังไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้สำเร็จ นายปรัชญา กล่าวว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเอกสารไม่พร้อม โดยเฉพาะกรณีที่ญาติมาดำเนินการแทนตัวผู้กู้ แต่ไม่มีหนังสือมอบอำนาจจัดการให้ถูกต้อง ดังนั้น จึงขอให้ผู้กู้เตรียมเอกสารแสดงตนมาให้พร้อม หรือหากไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มาเจรจาแทน โดยผู้กู้ยังสามารถเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ได้ที่ศาลจังหวัดใกล้เคียงไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2553 แต่หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ก็จะต้องถูกดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!