กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเดินหน้าจัดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ชาวนนท์ ครั้งที่ 1

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เดินหน้าจัดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ชาวนนท์ ครั้งที่ 1 ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,500 คน ใน 7 สาขาวิชาชีพ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ชาวนนท์ ครั้งที่ 1 ณ ท่าเรือพลชัย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีว่า กรมพัฒนาผีมือแรงงาน โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ชาวนนท์ ครั้งที่ 1 โดยเน้นแก้ปัญหาการว่างงานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจให้มีรายได้ ซึ่งเปิดฝึกอบรมวิชาอาชีพใน 7 สาขา ได้แก่ การทำอาหารญี่ปุ่น การทำทองม้วน การผสมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (ค็อคเทล) ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู การแฟสด การซ่อมโทรศัพท์มือถือ และศิลปะการพิมพ์ภาพ โดยมีกำหนกจัดทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 1,500 คน เพื่อให้ประชาชนมีทักษะความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพ และสามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวในช่วงภาวะวิกฤติที่ถดถอยในขณะนี้ได้ ทั้งนี้จากการสำรวจพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ 1.2 รัฐมนตรีกว่ากระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินในการเปิดบูธ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่สนใจ พร้อมปล่อยสินเชื่อวงเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 2.8 แสนบาท ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจประกอบธุรกิจ ได้เข้ากู้รายละประมาณ 20,000-30,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด