มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี เปิดสอนภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่มอาเซียน เปิดสอนภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศกลุ่มอาเซียน ให้กับแรงงานฝีมือเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานรุ่นใหม่ ก่อนออกไปทำงานต่างประเทศ ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีความต้องการแรงานฝีมือด้านเทคโนโลยีสูงมาก แต่กลุ่มประเทศอินโดจีนเช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า มีความสามารถผลิตแรงงานด้านนี้ได้น้อย จึงเป็นช่องทางที่ไทยจะส่งแรงงานดังกล่าวไปประเทศเหล่านี้ให้มากขึ้น ที่ผ่านมา แรงงานมีปัญหาความไม่เข้าใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ รวมทั้งการใช้ภาษาสื่อสาร จึงได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอินโดจีนเปิดสอนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการใช้ภาษาให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาออกไปเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานรุ่นใหม่ ให้มีจุดเด่นและมีความพร้อมมากกว่าแรงงานจากประเทศอื่น ที่ไปทำงานอยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้อยู่แล้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี ยังบอกอีกว่า ปัจจุบันกลุ่มประเทศ อินโดจีน มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยที่มีศักยภาพและมีแรงงานฝีมือจำนวนมาก ต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปพร้อมกัน การเตรียมความพร้อมให้แรงงานรุ่นใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ประเทศอื่นมาแย่งรายได้จากการไปทำงานของแรงงานไทย ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึงปีละหลายพันล้านบาท

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!