เดินสายปั้น อบจ.เป็นทูตเอฟทีเอ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาผู้นำชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ อบต. และ อบจ. ให้เป็นทูเอฟทีเอ ของกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่นำข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้า ภาค บริการ การลงทุน เผยแพร่ให้ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงเกษตรกรให้รับทราบ และนำไปปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีหน้า โดยจะกระจายจัดโครงการสร้างทูตเอฟทีเอทั่วทุกภาครวมกัน 6 ครั้ง ไปยังทั่วทุกภาค

กลุ่ม อบต. และ อบจ. คือกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิด และเป็นผู้สร้างความเชื่อถือแก่เกษตรกรและชาวบ้านมากที่สุด ทำให้เป็นการง่ายที่จะช่วยสื่อสาร อธิบายทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเปิดเสรีอาเซียน ให้สามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด