เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ขอเชิญเที่ยวชมการแข่งขันพายเรือประเพณีด้วยลำไม้ไผ่ แห่งเดียวในประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ขอเชิญเที่ยวชมการแข่งขันพายเรือประเพณีด้วยลำไม้ไผ่ แห่งเดียวในประเทศไทย (25 พ.ย. 52) นายศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญญฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยว เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ ร่วมกับชุมชนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม ต.น้ำเชี่ยว กำหนดจัดแข่งขันพายเรือประเพณีด้วยลำไม้ไผ่ ขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2552 ณ คลองน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด การแข่งขันเรือพายดังกล่าว ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประชาชนในชุมชนน้ำเชี่ยว ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมกับชุมชนไทยพุทธ-ไทยมุสลิมในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งการจัดแข่งขันพายเรือดังกล่าว มีเอกลักษณ์ที่ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย คือ ใช้พายทำด้วยไม้ไผ่ ขนาด 12 ฝีพาย แบ่งการเป็นประเภททีมมืออาชีพ และทีมมือสมัครเล่น สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.00 น. โดยมีนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดแข่งขัน สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าชมการแข่งขันพายเรือประเพณีด้วยลำไม้ไผ่ รายการนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0-3953-2959 ต่อ 14

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด