จ.ระนอง เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยั่งยืน ระยะที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนอง เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยั่งยืน ระยะที่ 2 เน้นการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดรักษา วันนี้ (24 พ.ย.52) นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ กล่ำอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 8 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 ของจังหวัดระนอง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้ที่เกี่ยวจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังจำนวน 300 คน นายสุรศักดิ์ กล่ำอินทร์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภาค 8 กล่าวว่า การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 รัฐบาลใช้แนวทางดำเนินงาน 9 โครงการหลัก เน้นการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษา โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด มิให้ปัญหายาเสพติดส่งผลต่อวิถีชีวิตและความสงบสุข ปลอดภัยของประชาชน โดยการเร่งรัดจับกุมปราบปรามขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติด ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน การจับกุมยาเสพติดเน้นเชิงคุณภาพ มีการบูรณาการกฎหมายต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น กฎหมายยาเสพติด กฎหมายดีเอสไอ กฎหมาย ป.ป.ง.และกฎหมายปกครอง โดยยึดหลักนิติธรรม มีการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในระบบที่เหมาะโดยใช้กลไกชุมชน ประชาสังคมเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภาค 8 กล่าวด้วยว่า ในปี 2553 ภาคใต้ตอนบนมีพื้นที่ที่มีเกณฑ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษ 22 อำเภอ ในส่วนของจังหวัดระนอง มี 1 อำเภอ คือ อำเภอเมือง สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารยาเสพติดปี 2553 ของจังหวัดระนอง จาก 5 อำเภอ 25 ตำบล จำนวน 139 หมู่บ้าน ด้าน นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ต้องเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องปฏิบัติให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น การปราบปรามต้องให้เห็นผลภายในเดือนธันวาคมนี้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!