จังหวัดชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการมาศึกษาดูงานของนิสิตจุฬาฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการศึกษาดูงานของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อำเภอบ้านบึง กลางเดือนนี้ นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพาน้องเรียนรู้ชีวิตชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่น ศลากลางจังหวัดชลบุรี ตามที่นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย จะเดินทางมาศึกษาดูงานที่อำเภอบ้านบึง ในระหว่างวันที่ 10 12 ธันวาคม นี้ โดยจังหวัดได้จัดกิจกรรมต่างๆไว้เพื่อเน้นให้นิสิตได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง อาทิ ฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ฐานการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้การเมืองการปกครอง ฐานการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมเกี่ยวข้าว และกิจกรรมรอบกองไฟ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด