สภาวัฒนธรรม จ.ระนองเชิญชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์เฉลิมพระเกียรติฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมการกุศลในโอกาสครบรอบ 14 ปี การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ในโครงการสานใจไทย สืบสานวัฒนธรรม เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.00-21.00 น. ณ โรงแรมทินิดีระนอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ประพฤติดีและเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดระนอง และเพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดระนอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง กล่าวอีกว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ชุดใหญ่ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ชุดทศกัณฑ์เกี้ยวนางสีดาและหนุมานจับนางเบญจกาย ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่สนใจติดต่อซื้อบัตรและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง โทร.0-7786-2029

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด