คลังจังหวัดนครราชสีมาชี้รายละเอียดการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคประชาชน ธนาคาร ธ.ก.ส.และ ธนาคารออมสิน พร้อมขึ้นทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ระหว่างวันที่ 1 30 ธันวาคม นี้ นางนรา วงษ์สวรรค์ คลังจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ประชาชนซึ่งมีหนี้นอกระบบ ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ที่ประสงค์ให้ภาครัฐพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่อัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของตนเองเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพตามความสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยการขึ้นทะเบียน ซึ่งผู้ที่จะขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ เป็นลูกหนี้นอกระบบที่มีเงิต้นไม่เกิน 200,000 บาท เป็นหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็น มีเอกสารประกอบการเป็นหนี้ ลักษณะหนี้นอกระบบ หมายถึง หนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันในระบบชุมชนหรือผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (อิออน อีซี่บาย แคปปิตอลโอเค จีอี แคปปิตอล เทสโก้ ฯลฯ) เช่น การกู้ยืมเงินระหว่างเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง หรือบุคคลทั่วไป หรือ นายทุน หรือเงินด่วนเสาไฟฟ้า คลังจังหวัดนครราชสีมา กล่าวด้วยว่า ผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศจะเปิดรับขึ้นทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ระหว่างวันที่ 1 30 ธันวาคม 2552 วิธีการช่วยเหลือจะนำหนี้นอกระบบของลูกหนี้ผ่านการเจรจาประนอมหนี้แล้วเข้ามาเป็นหนี้ในระบบโดยได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของธนาคารรัฐ และจะมีการฟื้นฟูปรับแนวคิดในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ลูกหนี้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีพ และเลี้ยงครอบครัว มีเงินเหลือออมสำหรับกาสร้างฐานะที่มั่งคง สามารถชำระหนี้ธนาคารได้โดยไม่เดือดร้อน โดยผู้ขึ้นทะเบียนต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารราชการอื่นๆ เอกสารแสดงภาระหนี้นอกระบบ หนี้ในระบบ และหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!