กยศ.จัดไกล่เกลี่ยผู้กู้ค้างชำระหนี้ 5 งวด ที่ศาลจังหวัดสกลนคร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับศาลจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้ กยศ. 5 งวดขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร หรือจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาร่วมโครงการเจรจาไกล่เกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมหนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ศาลจังหวัดสกลนคร บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ 5 งวดขึ้นไป ที่กำลังจะถูกบอกเลิกสัญญาในปี 2553 นี้ไม่ต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดี สร้างความสมานฉันท์ ลดปริมาณคดีสู่ศาล และลดค่าใช้จ่ายติดตามหนี้ด้วย สำหรับจังหวัดสกลนคร มีผู้เป็นลูกหนี้ กยศ. จำนวน 2,600 คน มีมูลหนี้ค้างชำระ 203,000,000 บาท ซึ่งทาง กยศ. และสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมที่จะหาทางออกให้ และผู้ที่เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยนอกจากจะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว ยังได้โอกาสในการผ่อนชำระหนี้ในอัตราที่กองทุนฯ กำหนดอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด