นายก อบต.ดงมะไฟต้องเลือกใหม่ หลังผลโหวตโนมากกว่า แม้มีผู้สมัครเพียงรายเดียว

นายก อบต.ดงมะไฟต้องเลือกใหม่ หลังผลโหวตโนมากกว่า แม้มีผู้สมัครเพียงรายเดียว
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ผลปรากฎว่าพื้นที่ อบต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร มีผลคะแนนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกนายก อบต.ดงมะไฟมีมากถึง 2,869 คะแนน ขณะที่ผู้ลงสมัครหมายเลข 1 นายศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร ได้รับคะแนนเสียงไป 2,382 คะแนน จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 5,872 คน ทำให้ กกต. สกลนครต้องประกาศให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากผลคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเลือกตั้งนายก อบต.

ล่าสุดวันนี้ (2 ธ.ค. 64) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ อบต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อสอบถามข้อมูลจาก นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยนายไพโรจน์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กกต.สกลนคร ได้เปิดรับสมัคร นายก อบต.และ ส.อบต ซึ่ง อบต.ดงมะไฟมีผู้ลงสมัคร 2 คน คือ นายศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร อดีตรองนายก อบต.ดงมะไฟ ได้หมายเลข 1 และนายพงทิพย์ บาลวงษา อดีตนายก อบต.ดงมะไฟ แต่มีการร้องเรียนกันจนทำให้ นายพงทิพย์ บางวงษา หมายเลข 2 ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง ทำให้เหลือผู้สมัครเพียงคนเดียว คือ นายศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร ได้หมายเลข 1 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า คะแนนที่ออกมาได้ 2,832 คะแนน และไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,869 คะแนน เมื่อผลออกมาเช่นนี้ ทำให้ กกต.ต้องประกาศการเลือกตั้งใหม่ 

โดยตามกฎหมายเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2561 ระบุว่า ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่มีประมาณกว่า 7,000 คนเศษ แต่การเลือกตั้งมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์กว่า 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ถึงแม้ว่าคะแนนของนายศักดิ์บุรุษ ซึ่งได้ 2,382 คะแนน จะเกินร้อยละ 10 ก็ตาม แต่ผลคะแนนของโหวตโน หรือผู้มีสิทธิ์กาในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกผู้ใดมีมากกว่า จำนวน 2,869 คะแนน ทำให้นายศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร ไม่ได้รับการรับรองจาก กกต.

รายงานข่าวแจ้งว่า กกต.ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต. (สน.) 0002/2009 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตามมาตรา 111 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ ข้อ 206 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม 2565 และกำหนดการรับสมัคร ในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2564 ลงชื่อ นางสาวจุฑามาศ จันโท รอง ผอ.สำนักงาน กกต.ประจำ จ.สกลนคร รักษาการตำแหน่ง ผอ.ฯ ซึ่งตนก็น้อมรับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่ตัดสินออกมาแบบนี้ และขอรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่เพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องการ