สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี2552 ระหว่าง 25 -27 พฤศจิกายนนี้ นายวิมล ภู่ดัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.00 น. บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ส่วนการแข่งขันทักษะฯนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้พื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดเต้นท์นิทรรศการผลงานทางวิชาการ คลินิกครู กิจกรรมถนนเด็กนักเรียนและเด็กสร้าง ส่วนที่โรงเรียนน้ำปาด ชนูปถัมภ์ ใช้ห้องเรียนสำหรับการแข่งขันความสามารถทักษะด้านวิชาการ หอประชุมสำหรับเวทีวิชาการ และจัดนิทรรศการโครงงาน และที่โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ใช้หอกระชุมและโรงอาหารในการแข่งขันงานด้านศิลปหัตถกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ประจำปี 2552 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด