รพ.จุฬาภรณ์ร่วมกับสมาคมมะเร็งสหรัฐอเมริกา ระดมความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งในภูมิภ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมมะเร็งสหรัฐอเมริกา ระดมความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งในภูมิภาคเอเชีย สร้างเครือข่ายจิตอาสาต่อยอดศูนย์มิตรภาพบำบัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนยุทธศาสตร์และการใช้ทรัพยากรในการควบคุมโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ เพื่อระดมความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งในภูมิภาคเอเชีย ตามโครงการรวมพลังมิตรภาพบำบัดต้านภัยมะเร็ง ต่อยอดเครือข่ายมิตรภาพบำบัดตามเจตนารมภ์ ของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้ก่อตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยต้องการสานความร่วมมือองค์กรต่างๆ จาก 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย ในการจัดโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชนและพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในภูมิภาคเอเชีย แพทย์หญิงเรณู ศรีสมิท ที่ปรึกษาอาวุโส สปสช. กล่าวว่า การพัฒนาเครือข่ายมิตรภาพบำบัดแบบอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน จะเป็นยารักษาด้านจิตใจให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เพราะที่ผ่านมา แม้จะมีเทคนิคการรักษามะเร็งที่ก้าวหน้าขึ้น แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเสียชีวิตในเวลาอันสั้น เนื่องจากไม่ได้รับการดูแลด้านจิตใจ สปสช.จึงจัดโครงการรวมพลังมิตรภาพบำบัดต้านภัยมะเร็งภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมมะเร็งสหรัฐอเมริกา ปีละกว่า 3 ล้านบาท ในการอบรมความรู้เพิ่มจำนวนผู้ทำงานจิตอาสาให้มากขึ้น ปัจจุบัน สปสช. มีศูนย์บริการมิตรภาพบำบัดกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง แต่ยังเดินหน้าเพิ่มจำนวนให้ครอบคลุมทุกตำบล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดไม่เฉพาะโรคมะเร็ง แต่รวมถึงโรคอื่นด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!