อากาศหนาว ปลาลอยหัวตายเป็นแพ ที่ จ.อยุธยาฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ส่งผลให้ปลาของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้เริ่มลอยตา ล่าสุดปลานิลในเขตอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ช๊อคตายเป็นจำนวนมาก วันนี้(23/11/52) เวลา 08.45 น. นายวิเชียร กลิ่นสวาทหอม เกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียน เขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ปลานิลและปลาตะเพียนนับแสนตัวที่เลี้ยงไว้ในบ่อกว่า 20 ไร่ เริ่มลอยหัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ และบางส่วนเริ่มลอยตาย จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วง 3 วันที่ผ่านมา และได้นำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านไปกว่า 2 ตัน นายวิเชียรกล่าวว่า ตั้งแต่สภาพอากาศที่เย็นลงหลายวัน ทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ต้องลอยหัวหาอากาศหายใจ ลูกปลาและพ่อแม่พันธ์ลอยตายทุกวัน ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูหนาว จึงได้ติดตั้งระบบถ่ายเทน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน แต่ปีนี้สภาพอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปลาทนสภาพอากาศหนาวเย็นไม่ไหว ด้านนายสวาท บุญแท้ เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า บ่อปลาของเกษตรกรที่มีระดับความลึกเช่นของนายวิเชียรฯ จะได้รับผลกระทบก่อนเนื่องจากอุณภูมิใต้น้ำจะเย็นกว่าอูณหภูมิผิวน้ำ ทำให้ปลาซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น ปรับอุณภูมิไม่ทัน ส่งผลให้ปลากินอาหารลดน้อยลงไปครึ่งหนึ่ง ทำให้ร่างกายปลาอ่อนแอ และในช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นโดยธรรมชาติออกซิเจนในน้ำจะมีระดับลดลงหรือระดับต่ำลง ในเวลากลางคืนพืชน้ำจะคลายคาร์บอนใดออกไซออกมาเป็นจำนวนมาก และดูดซึมซับเอาออกซิเจนไปใช้ยิ่งทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำ จนกลายเป็นสาเหตุทีทำให้ปลาลอยหัวขึ้นมาหายใจ โดยวิธีการป้องกันดีที่สุดคือ เกษตรกรต้องเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำเพื่อเป็นการป้องกัน และถ้าพบว่าปลามีขนาดใหญ่ตามตลาดต้องการ ควรจับขายเพื่อลดความเสี่ยง เพราะเมื่อปลาตายแล้วจะขายไม่ได้ราคา