สศร.เร่งเผยแพร่ทุนทางวัฒนธรรม

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผอ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมของ สศร.ว่า ขณะนี้กำลังเร่งจัดทำแผนงานตลอดทั้งปี 2553 แล้ว ภายใต้ชื่อโครงการ 12 เดือน 12 ครั้ง 12 พื้นที่ใน 5 ภูมิภาคของประเทศที่มีพื้นที่หอศิลป์และลานวัฒนธรรม เพื่อนำเนื้องานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปเผยแพร่ อาทิ ทัศนศิลป์ ประติมากรรม ศิลปะการแสดง คีตศิลป์ วรรณศิลป์ สถาปัตยกรรม มัณฑน ศิลป์ เรขศิลป์ เป็นต้น โดยมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ศิลปินพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในศิลปะแขนงต่าง ๆ รวมถึงเปิดพื้นที่ถนนคนเดิน มีการซื้อขายสินค้าทางวัฒนธรรม ตลาดนัดศิลปะของแต่ละแห่งที่ร่วมมือกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นจัดขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ถึงมือชุมชนโดยตรงด้วย ทั้งนี้การจัดงานแต่ละเดือนจะคำนึงถึงวันสำคัญของชาติ เช่น วันสำคัญทางพุทธศาสนา อาทิ เดือนธันวาคมจะเป็นเรื่องราวความรักของพ่อที่มีต่อลูก เป็นต้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด